Endringer i forskningsalliansen NORIN

IFE, NILU og NIVA har samarbeidet tett i flere år, og inngikk i 2022 en samarbeidsavtale der forskningsalliansen NORIN AS ble etablert. I 2023 ble Carina Hundhammer ansatt som daglig leder.

Hensikten med NORIN var å gå sammen i et felles forskningskonsern. Det har imidlertid vist seg å være mer krevende og kostbart enn forutsett å realisere ambisjonen. Derfor tar man nå et skritt tilbake og senker tempoet. På grunn av at de tre instituttene er organisert som stiftelser med ulike formål og vedtekter, innebærer det entidkrevende og kostbar prosess over flere år å etablere et felles forskningskonsern. Det er også en kompliserende faktor at overføring av IFEs nukleære virksomhet til staten trekker ut i tid, sannsynligvis frem mot 2030.

– Ambisjonen om å oppnå mer gjennom fortsatt samarbeid enn hva vi hver for oss kan oppnå alene er styrket gjennom arbeidet i NORIN-alliansen siden oppstarten, sier Nils Morten Huseby, styreleder i NORIN.

Mange av de felles ambisjonene er imidlertid fortsatt oppnåelige gjennom en forpliktende alliansestruktur. Mulighetene som ligger i å forene krefter i skjæringspunktetmellom energi og miljø er store, og IFE, NILU og NIVA vil arbeide videre sammen som en allianse for å realisere dette potensialet på basis av den eksisterende samarbeidsavtalen.

– Vi er svært fornøyde med innsatsen til Carina Hundhammer og Janicke Giæver, og resultatene som er oppnådd i året som har gått siden etableringen, men styret har besluttet at det pr. i dag dessverre ikke er hensiktsmessig å ha egne ansatte i NORIN AS. De to som i dag er ansatt i NORIN vil derfor fristilles, sier Huseby.

Hundhammer som nå takker for seg sier: – Jeg synes vi har lykkes godt med å etablere en felles forskningspolitisk plattform. Så er det andre prosesser som vi ser vil ta mer tid. Jeg har forståelse for situasjonen, og ønsker NORIN alliansen lykke til med videre arbeid.

Kontaktinformasjon:

  • Nils Morten Huseby, styreleder i NORIN og adm dir IFE: 905 44 545
  • Aasmund Vik, fung adm dir NILU: 907 94 192
  • Pål Molander, adm dir NIVA: 913 43 175