IFE - Institutt for energiteknikk

Ved IFE bygger vi bro mellom forskning, utdanning og industriell virksomhet. Vi er kunnskapsrike teknologioptimister som i partnerskap med nøkkelaktører utvikler fremtidens løsninger innen blant annet fornybar energi og digitalisering. Vi har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier for å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet.

Sirkularitet og materialutnyttelse er en naturlig del av vår forskning langs hele verdikjeden innen batteri, sol, hydrogen og vindenergi samt ccs. Vi har over flere tiår bygget et fagmiljø for digitalisering.

Om NORIN

NORIN forsker på fremtiden. Vi er spesialister innen energi, miljø, klima, digitalisering og samfunnssikkerhet. IFE, NIVA og NILU vil bruke alliansen til å fronte felles forsknings- og innovasjonspolitiske interesser overfor myndigheter og virkemiddelapparatet.

Samarbeidet bygger på åpenhet, gjensidighet, idé- og informasjonsutveksling, læring på tvers, felles verdier og beste praksis for forskningsetikk. Ambisjonen er å stå sterkere sammen, slik at vi kan løse de virkelig store problemstillingene. 

energi • samfunnssikkerhet • miljø • klima • digitalisering