Klima- og miljøinstituttet NILU

Klima- og miljøinstituttet NILU har en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Vi forsker fra pol til pol – fra Zeppelin på Svalbard til Trollhaugen i Antarktis. Forskningen vår bidrar til økt kunnskap om klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet, miljøgifter og det grønne skiftet – samt om hvordan alt dette påvirker helse og miljø.
Hvert år utfører NILU hundrevis av små og store forskningsoppdrag for både offentlige og private kunder, i Norge og internasjonalt.

Om NORIN

NORIN forsker på fremtiden. Vi er spesialister innen energi, miljø, klima, digitalisering og samfunnssikkerhet. IFE, NIVA og NILU vil bruke alliansen til å fronte felles forsknings- og innovasjonspolitiske interesser overfor myndigheter og virkemiddelapparatet.

Samarbeidet bygger på åpenhet, gjensidighet, idé- og informasjonsutveksling, læring på tvers, felles verdier og beste praksis for forskningsetikk. Ambisjonen er å stå sterkere sammen, slik at vi kan løse de virkelig store problemstillingene. 

energi • samfunnssikkerhet • miljø • klima • digitalisering