Om NORIN

NORIN forsker på fremtiden. Vi er spesialister innen energi, miljø, klima, digitalisering og samfunnssikkerhet. IFE, NIVA og NILU vil bruke alliansen til å fronte felles forsknings- og innovasjonspolitiske interesser overfor myndigheter og virkemiddelapparatet.

Samarbeidet bygger på åpenhet, gjensidighet, idé- og informasjonsutveksling, læring på tvers, felles verdier og beste praksis for forskningsetikk. Ambisjonen er å stå sterkere sammen, slik at vi kan løse de virkelig store problemstillingene. 

IFE består av kunnskapsrike teknologioptimister som i partnerskap med nøkkelaktører utvikler fremtidens løsninger innen fornybar energi og digitalisering.
NIVA er Norges viktigste institutt for vannfaglige spørsmål. Vi har forskerkompetanse innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål.
NILU er ledende innenfor et bredt spekter av fagområder innen klima og miljø. Vi forsker fra pol til pol – fra Zeppelin på Svalbard til Trollhaugen i Antarktis.

energi • samfunnssikkerhet • miljø • klima • digitalisering