Fremtidens overvåking av utslipp fra tunnelvaskevann blir digital

Prosjektet DigiTunnelRens er et nytt forskningssamarbeid mellom Statens vegvesen og forskningsalliansen NORIN.
Gruppebilde fra kick-off møtet for DigiTunnelRens, 21.mars 2023. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Prosjektet DigiTunnelRens har som mål å undersøke hvordan digitalisering og digitale modeller kan bidra til en mer fremtidsrettet og bærekraftig overvåking og rensing av tunnelvaskevann. Prosjektet bygger videre på pilotprosjektet SensorTUNNEL som undersøkte hvordan sensorer kan benyttes for overvåking av forurenset tunnelvaskevann.

Tirsdag 21. mars ble det holdt et «kick off -møte» for forskningsamarbeidet. Etter en vellykket workshop ble deltakerne fra de ulike institusjonene bedre kjent, og fikk en bedre forståelse for prosjektets mål og problemstillinger. Sondre Meland (fra NIVA) som leder prosjektet er fornøyd med ideene som kom fram for å løse oppgavene på tvers av institusjonene og ser frem imot å komme raskt i gang med dette prosjektet. Carina Hundhammer, daglig leder i NORIN samstemmer: Dette blir et spennende prosjekt som kobler teknologi og miljø, så vi gleder oss til det videre samarbeidet!

Fakta om DigiTunnelRens

Prosjektet er et toårig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) mellom forskningsaktørene i NORIN og Statens vegvesen.

Statens vegvesen bidrar inn med et tverrfaglig samarbeid mellom flere divisjoner i etaten, der divisjonene Utbygging, Drift og vedlikehold, IT og Transport og Samfunn deltar i prosjektet.

NORIN er en forskningsallianse som består av forskningsinstituttene NILU (Norsk institutt for luftforskning), Institutt for energiteknikk (IFE) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

NORIN har som ambisjon å bli Nordens ledende forskningsinstitutt innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet. Sammen med oppdragsgivere og samarbeidspartnere ønsker de å bidra til innovative og samfunnsnyttige løsninger på relevante og samfunns- og næringslivsutfordringer.