Sammen for fremtiden

NORIN er en forskningsallianse mellom IFE – Institutt for energiteknikk, NIVA – Norsk institutt for vannforskning, og klima- og miljøinstituttet NILU. Vår ambisjon er å være ledende forskningsinstitutt innen energi, miljø, klima, digitalisering og samfunnssikkerhet.

norin_logomark_yellow

Om NORIN

NORIN forsker på fremtiden. Vi er spesialister innen energi, miljø, klima, digitalisering og samfunnssikkerhet. IFE, NIVA og NILU vil bruke alliansen til å fronte felles forsknings- og innovasjonspolitiske interesser overfor myndigheter og virkemiddelapparatet.

Samarbeidet bygger på åpenhet, gjensidighet, idé- og informasjonsutveksling, læring på tvers, felles verdier og beste praksis for forskningsetikk. Ambisjonen er å stå sterkere sammen, slik at vi kan løse de virkelig store problemstillingene. 

Aktuelt

IMG_7671
Endringer i forskningsalliansen NORIN
Er Norge rigget for fortsatt EU-samarbeid fremover?
Hvordan skal vi gire opp omstilling når regjeringen girer ned?
ife-h

IFE består av kunnskapsrike teknologioptimister som i partnerskap med nøkkelaktører utvikler fremtidens løsninger innen fornybar energi og digitalisering.

niva-h

NIVA er Norges viktigste institutt for vannfaglige spørsmål. Vi har forskerkompetanse innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål.

nilu-h copy
NILU er ledende innenfor et bredt spekter av fagområder innen klima og miljø. Vi forsker fra pol til pol – fra Zeppelin på Svalbard til Trollhaugen i Antarktis.

energi • samfunnssikkerhet • miljø • klima • digitalisering